Ads

Hướng dẫn Fake IP bằng Addon không làm chậm tốc độ internet

Và việc bạn cần làm là fake IP sang quốc gia khác. Như các bạn đã biết thì việc fake IP sẽ làm chậm tốc độ truy cập internet của cả máy tính. Thật ức chế khi bạn đang download hay xem phim.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào