Ads

Hướng dẫn khoanh chọn vùng trong Photoshop cơ bản nhất

Đây là một nhóm các công cụ rất phổ biến. Vậy các bạn mới học Photoshop cần: Nắm vững các thao tác, tính năng của nhóm công cụ này. Trong bài viết này có sử dụng nhiều phím tắt để thao tác nhanh hơn bạn có thể tham khảo phím tắt cơ bản cho photoshop tại bài viết này.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào