Ads

Kích thước khổ giấy trong Photoshop

Khi thiết kế trong photoshop đôi khi chúng ta cần thiết kế đúng kích thước khổ A4, A3, A5,... để mang ra tiệm in hoặc tự in cho nó chuẩn hoặc một điều kiện cần nào đó. Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào