Ads

Sử dụng tính năng làm mờ trong Photoshop

Chúng ta sẽ học cách sử dụng hiệu ứng Iris Blur trong Blur Gallery của Photoshop. Qua đó, bạn có thể làm mờ một phần ảnh mình muốn và tạo ra điểm nhìn tập trung cho bức ảnh.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào